Primăria Checea județul Timiș

FISA PRIMARIEI CHECEA 2010

FIŞA PRIMĂRIEI COMUNEI CHECEA

PE ANUL 2014

 

1. Sediul PrimărieiChecea nr.184, telefon 0256 360373, fax 0256 234862

2. Adresă pagină internet:  http://www.checea.ro

3. Primar:  Birdean Dorin Liviu

    Viceprimar:  Florea Daniel Florin

    Secretar:  Răşinar Constantin

4. Repere istorice:

             - 1370 - localitatea este atestată documentar cu prima aşezare în partea de N la 5 km faţă de actuala aşezare, în zona de trecere a căii ferate Jim bolia-Timişoara ;

 -1540 – localitatea se află pe actuala aşezare;

             - 1801 – sunt aduse primele familii de croaţi în Checea din zona denumită Turopolje aflată în jurul Zagrebului . 

             Până în anul 1924 teritoriul comunei este administrat de 2 primării de sine stătătoare, delimitate teritorial, cu graniţa de hotar care traversa localitatea actuală, administraţe separat de cele 2 primării care purtau denumirea de Checea Română şi Checea Croată. Odată cu stabilirea graniţelor de stat în anul 1924 între Statul Român şi cel Yugoslav, cele 2 teritorii administrative cu suprafetele de teren aferente devin un singur teritoriu cu o singură primărie care poartă denumirea de Checea .

În anul 1968, cu ultima reorganizare la nivel naţional comuna Checea devine sat aparţinător comunei Cenei.

Din anul 2004 prin Legea nr.84/2004, privind infiintarea unor noi comune la nivel national, localitatea Checea redevine comună de sine stătătoare.

5. Conform evideţelor existente la Direcţiei Judeţeană de Statistică populaţia la 1 ianuarie 2010 stabilită cu forme legale este 2033 persoane.

Menţionăm că în evidenţele primăriei Checea ( registre agricole) populaţia reală a comunei este de 2340 persone, dferenţa de 307 persoane în plus faţă de evidenţele existente la Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş locuiesc în localitate fără forme legale.

 

Situaţia personelor din Checea după sex:

- bărbaţi : - 1148 

- femei : - 1192 

6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 : - 630

Comuna Checea nu are în componenţă alte sate aparţinătoare.

7. Teritoriul administrativ- suprafaţă totală este de 5707 ha din care:

- teren intravilan : 195, 53 ha

- teren extravilan : 5511, 47ha

 

8. Număr posturi în primărie - total = 17, din care:

- functii de demnitate publica locală: - 2

- funcții publice de conducere: - 1

- funcţii publice de execuție: -  5

- personal contractual cu funcții de execuție:  - 9

9. Număr consilieri = 11

10. înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

- Înfrăţită cu localitatea ,,Nova Crnja –Serbia”;

- Colaborare cu localitatea „Obernburg-Germania".

11. Membră în Asociaţii de interes intercomunitar, naţional:

 - Asociaţia microregională de dezvoltare Banat-Ripensis;

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă şi Canal Timiş;

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deşeuri Timiş;

- Asociaţia Comunelor din România

12. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

- Întreţinerea străzilor pietruite din localităţilea Checea;

- Continuarea de asfaltare străzi;

-Continuarea de realizare trotuare betonate;

-Reparaţii la DC 215;

- Extinderea reţelei de alimentare cu apă ;

- Lucrări de reparaţii şi modernizare la Căminul cultural Checea;

-Reabilitare şi modernizare casă sport de la terenul de fotbal;

-Realizare P.U.G. localitatea Checea;

-Realizarea documentaţiei pentru parc de copii;

-Realizarea documentaţiei (SF+PT) pentru scurgerea apelor pluviale.

13. Proiecte, lucrări în derulare:

- continuarea şi terminarea lucrărilor începute în anul 2008 pentru construirea grădiniţei cu program normal, investiţie cu fonduri de la bugetul de stat;

14. Numărul mediu lunar de dosare al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 70

15. Activitatea de transport :

-Transportul din şi în localitatea Checea se poate face atât pe cale rutieră cât şi pe cale feroviară:

- Comuna are în administrare microbuzul şcolar TM 40 GCH ;

- Deplasarea microbuzului şcolar cu elevi şi profesori se face pe traseul Checea-Timişoara-Jimbolia (tur-retur) , transport de care beneficiază un număr de 34 de elevi.

16. Instituţii şcolare:

- Şcola Gimnaziala cu clasele I-VIII Checea;  

- Grădiniţa cu program normal Checea.  

17. Instituţii sanitare:

- Dispensar medical Checea

- Farmacie umană Checea:

18. Instituţii culturale:

- Căminul Cultural ;

- Biblioteca Comunală Checea.

19. Baze sportive şi de agrement:

- Teren de fotbal cu vestiare .

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

- Biserici Ortodoxă Română Checea

-Biserica Ortodoxă Sârbă Checea

- Biserica Romano-Catolica Checea;

- Biserici Penticostală Checea;

- Biserica Baptista Checea.

21. Rugi şi alte manifestări cultural-religioase:

  • Ruga comunei - HRAMUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE -  RUSALII.

    Ruga comunităţii sârbilor - Hramul bisericii ortodoxe sârbe - 6 mai - GIURGEV DAN

    Ruga comunităţii croaţilor- Hramul bisericii romano - catolice -25 noiembrie - KATARINA

  • Acţiunile culturale şi recreative cuprinse în Agenda Culturala a comunei Checea.