Primăria Checea județul Timiș

Acte și formulare

 • DOCUMENTE GDPR

 • Formulare Vânzare terenuri – Legea 17/2014

 • Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 • Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

 • Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

 • CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT de atestare fiscală PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ pentru Persoane Fizice PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE şi alte venituri Datorate Bugetului local

 • Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certif-PF-1

 • Model 2016 ITL - 005 Decl-auto -PF-PJ-1

 • Model 2016 ITL - 004 Declar Teren-PJ-1

 • Model 2016 ITL - 003 Declar Teren-PF-1

 • Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL 017 Decont impozit pe spectacole

 • Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL 016 Declarație pentru scoatere din evidența a mijloacelor de transport

 • Declaratie pentru complectarea datelor din Registrul agricol

 • Reclamatie administrativa (raspuns negativ)

 • Reclamatie administrativa (lipsa raspuns in termenul legal - 30 zile)

 • Formular pentru obtinerea indemnizatiei de nastere

 • Formular pentru obtinerea alocatiei pentru noi nascuti

 • Formular pentru obținerea alocației de stat pentru copii

 • Cerere pentru informații de interes public

 • Formular pentru obținerea ajutorului social

 • Acte necesare pentru obținerea ajutorului social

 • C E R E R E pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare